Logo MORE

guinea-pig farm Femi Peru


Integrale aanpak

Bij het hanteren van een integrale aanpak zijn alle interventies binnen een gemeenschap erop gericht om de welvaart van deze gemeenschap te verbeteren met een duidelijke exitstrategie voor ogen.

Een integrale aanpak kent interventies op de gebieden van gezondheid, educatie, duurzaamheid en participatie, voedselzekerheid, inkomen en infrastructuur. Dit maakt dat de kennis van de managementorganisatie groot moet zijn en haar netwerk uitgebreid.

Essentieel bij deze aanpak is dat alle acties door de gemeenschap gedragen worden en bij voorkeur lokaal geinitieerd zijn. Vanzelfsprekend uitgangspunt is het zelfstandig voort kunnen zetten van deze acties door de gemeenschap. Zo wordt de armoedespiraal doorbroken en kan een groeipad omhoog ingezet worden.

Het hanteren van een integrale aanpak is effectief echter zeker niet eenvoudig. MORE helpt hierbij.