Logo MORE

Fishing ents financed trough micro credits loansChildren leaving their hard labor to go to school dailyBuilding affordable houses using Matchin grant scheme RRDF VEDA India


Aanpak more

MORE faciliteert en ondersteunt verschillende fora met daarin organisaties die de eindverantwoordelijkheid hebben over een integraal project in een bepaald land.

In deze fora worden via (korte) verslagen de diverse leden op de hoogte gehouden van elkaars bezigheden en komen de leden eens tot enkele keren per jaar samen. Het bureau van MORE zorgt er voor dat deze kennis verspreid wordt. Vervolgens helpt MORE in haar faciliterende rol dat overleg en samenwerking daadwerkelijk vervolg krijgen en acteert zij actief op vragen en verzorgt introducties indien gewenst.

Door het houden van diepte interviews met u door het bureau van MORE wordt gekeken op welke wijze uw organisatie werkt. Ook inventariseren we wat u graag zou willen weten/ leren en wat uw verwachtingen zijn. Vervolgens bekijken we in welk forum uw organisatie het beste past.

Wilt U uw organisatie ook meer vanuit de integrale aanpak laten werken zonder dat u uw eigen doelstelling wilt veranderen? Zoek dan bij ons de samenwerking met andere organisaties op en bereik op deze manier een grotere impact.